TẠO MỘT VIDEO CỦA BÀI TRÌNH BÀY CỦA BẠN TỪ CÁC TRÌNH DIỄN VÀ BẢN GHI ÂM

Hôm nay xuất phát từ một số công việc tôi đã làm huấn luyện một vài đồng nghiệp nói chuyên nghiệp về làm thế nào để tạo ra một bộ phim của một bài thuyết trình để sử dụng bởi khách hàng của họ trên web cho đào tạo liên tục. Nó cũng là một … Đọc tiếp TẠO MỘT VIDEO CỦA BÀI TRÌNH BÀY CỦA BẠN TỪ CÁC TRÌNH DIỄN VÀ BẢN GHI ÂM

NĂM CÁCH CHUYỂN ĐỔI TIÊU ĐỀ SLIDES

Các khiếu nại phổ biến nhất của khán giả về các bài thuyết trình PowerPoint là các slide được nạp với các văn bản và trình bày chỉ cần đọc các slide của mình với khán giả. Trong bài thuyết trình, tôi xem lại, tôi thấy điều này tất cả các thời gian. Tôi không … Đọc tiếp NĂM CÁCH CHUYỂN ĐỔI TIÊU ĐỀ SLIDES

ĐỪNG ĐÁNH GIÁ MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH BẰNG SỐ SLIDE

Khi bạn mở một tập tin PowerPoint đã được gửi đến cho bạn, nơi nào bạn nhìn đầu tiên? Nếu bạn giống như hầu hết những người tôi nói chuyện với các buổi nói chuyện, nơi đầu tiên bạn nhìn là góc dưới bên trái để xem có bao nhiêu slide trong tập tin. Tại … Đọc tiếp ĐỪNG ĐÁNH GIÁ MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH BẰNG SỐ SLIDE